Skip to main content

Rodzaje terapii genowej

Ze względu na rodzaj komórek, które poddawane są modyfikacjom genetycznym, możemy wyróżnić dwa rodzaje możliwej terapii genowej, czyli somatyczną terapię, jak i terapię linii zarodkowej.

Somatyczna terapia polega na przeniesieniu odcinka DNA do dowolnej komórki ciała, która nie wytwarza ani komórek jajowych ani plemników. Efekt terapii dotyczy tylko i wyłącznie pacjenta ponieważ zmiany w DNA komórek somatycznych nie są dziedziczne. Dlatego też nie ma możliwości przeniesienia efektów terapii genowej na dzieci pacjenta.

Terapia genowa linii zarodkowej natomiast polega na przeniesieniu odcinka DNA do komórek wytwarzających komórki jajowe lub plemniki. W takiej sytuacji efekty terapii zostają przeniesione na dzieci pacjenta i również kolejne pokolenia. Terapia ta budzi jednak wiele kontrowersji i wątpliwości etycznych. Jak dotąd uznano, że ryzyko manipulacji w liniach ludzkich komórek rozrodczych przewyższa możliwe korzystne skutki tego zabiegu i doświadczenia tego typu są prawnie zakazane.


Literatura:

1.Sulaiman M Alnasser. Mechanistic strategy of gene therapy in the treatment of disease. Gene 2021 Feb 15;769:145246. doi: 10.1016/j.gene.2020.145246.