Skip to main content

Terapie genowe i komórkowe wykorzystujące zdobycze inżynierii genetycznej są przyszłością medycyny

W stosunkowo krótkiej historii tego rodzaju przedsięwzięć nagromadziło się wokół terapii genowych i komórkowych wiele mitów, którym należy przeciwstawić rzetelną wiedzę, pochodzącą ze sprawdzonych źródeł naukowych. Terapie genowe i komórkowe wykorzystujące zdobycze inżynierii genetycznej są przyszłością medycyny, więc warto o nich mówić zarówno lekarzom jak i chorym, ich rodzinom oraz wszystkim zainteresowanym.

Cele portalu Terapie-Genowe.pl:

  1. Edukacja w zakresie terapii genowych i komórkowych, historii ich powstawania oraz najnowszych osiągnięć naukowców w tej dziedzinie;
  2. Stworzenie przestrzeni do wymiany i współpracy naukowej ekspertów z zakresu terapii genowych i komórkowych;
  3. Stworzenie przestrzeni do merytorycznego dialogu lekarzy z chorymi i ich rodzinami;
  4. Promocja tematyki terapii genowych i komórkowych w przestrzeni społecznej, szczególnie w internecie;
  5. Przekazywanie rzetelnej, sprawdzonej wiedzy o terapiach genowych i komórkowych
  6. Inspirowanie społeczności medycznej i naukowej do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie terapii genowych i komórkowych;
  7. Uporządkowanie wiedzy o terapiach genowych w jednym miejscu (na dedykowanym portalu internetowym);

Redaktor Naukowy

Dr Katarzyna Skórka

Z zawodu jest diagnostą laboratoryjnym. Od 2010 roku pracuje w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. Autor publikacji naukowych dotyczących znaczenia mechanizmów immunologicznych, a także molekularnych w chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego. Członek Klubu Młodego Hematologa. Promotor doświadczalnych prac dyplomowych oraz opiekun koła naukowego przy Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej. Od kilku lat zaangażowana w tworzenie jedynego kierunku studiów w Polsce, Biomedycyna. Koordynator przedmiotów realizowanych na kierunku Biomedycyna. Członek Wydziałowego Zespołu ds. programów studiów na kierunku Biomedycyna oraz Dietetyka. W ramach popularyzacji roli nauki, realizuje projekty, podczas organizowanego w Lublinie cyklicznie, Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Redaktor Naukowy

Lek. Marta Masternak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Od kilku lat aktywnie zaangażowana naukowo w tematykę z zakresu hematologii i onkologii, początkowo jako studentka, a obecnie doktorantka w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie. Od 2019 roku pracuje jako lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny hematologii na Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Uczestniczy w wielu projektach badawczych oraz jest współautorką kilku publikacji z zakresu hematologii i onkologii.

Rada programowa

Eksperci czuwający nad rzetelnością i najwyższą jakością merytoryczną portalu.

Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. n. med.

Wojciech Młynarski

Prof. dr hab. n. med.

Jerzy Windyga

Prof. dr hab. n. med.

Magdalena Chrościńska-Krawczyk

dr hab. n. med.

Anna Potulska-Chromik

dr hab. n. med.