Skip to main content

Nowa terapia genowa ukierunkowana na krwiotwórcze komórki macierzyste okazała się obiecująca w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa to choroba krwi występująca przede wszystkim u osób pochodzenia afrykańskiego. Choroba spowodowana jest defektem podjednostki β-globiny, hemoglobiny dorosłych. Hemoglobina sierpowata polimeryzuje w warunkach niedotlenienia, wytwarzając zdeformowane krwinki czerwone, które się rozpadają (hemolizują) i powodują okluzję zamykającą naczynia krwionośne, co prowadzi do bólu, postępującego uszkodzenia narządów i wczesnej śmierci.

Nowa terapia genowa ukierunkowana na krwiotwórcze komórki macierzyste okazała się obiecująca w leczeniu anemii sierpowatokrwinkowej, zgodnie z najnowszymi wynikami badania klinicznego opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma „New England Journal of Medicine”.

Naukowcy uzupełniają rosnącą liczbę dowodów potwierdzających skuteczność terapii genowej w leczeniu tej bolesnej choroby.

Szpital Dziecięcy Comer Uniwersytetu Medycznego w Chicago był jednym z trzech ośrodków, które zgłosiły pacjentów do badania klinicznego, w którym wykorzystano technologię CRISPR-Cas9 do edycji określonych genów w hematopoetycznych komórkach macierzystych pobranych od każdego pacjenta.

Terapia ta była pierwszą, która celowała w nowy obszar genomu i wykorzystywała kriokonserwowane komórki macierzyste. W wyniku terapii genowej nastąpiły zmiany skutkujące zwiększoną produkcją hemoglobiny płodowej (HbF), która może zastąpić nieprawidłową hemoglobinę we krwi chorego i chronić przed powikłaniami anemii sierpowatej.

Pacjenci otrzymali własne zmodyfikowane komórki w postaci wlewów terapeutycznych i wszyscy zgłosili zmniejszenie zdarzeń naczyniowo-okluzyjnych.

Współautor badania, dr James LaBelle, dyrektor pediatrycznego programu komórek macierzystych i terapii komórkowej w UChicago Medicine, powiedział, że badanie stanowi ważną część rosnącej liczby dowodów potwierdzających skuteczność terapii genowej w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Dwie inne terapie genowe tej choroby oczekują na zatwierdzenie przez FDA w tym roku.

„Dane z tego badania wspierają wprowadzenie podobnych terapii genowych w anemii sierpowatokrwinkowej i innych chorobach wywodzących się ze szpiku kostnego. Gdybyśmy nie mieli tych danych, nie posunęlibyśmy się naprzód” – dodał.

Na podstawie:

  1. Akshay Sharma, M.B., B.S., Jaap-Jan Boelens, M.D., Ph.D., Maria Cancio, M.D., Jane S. Hankins, M.D., Prafulla Bhad, M.Sc., Marjohn Azizy, Pharm.D., Andrew Lewandowski, Ph.D., Xiaojun Zhao, Ph.D., Shripad Chitnis, Ph.D., Radhika Peddinti, M.D., Yan Zheng, M.D., Ph.D., Neena Kapoor, M.D., et al. CRISPR-Cas9 Editing of the HBG1 and HBG2 Promoters to Treat Sickle Cell Disease N Engl J Med 2023
  2. British Society for Haematology Promising stem cell treatment for sickle cell disease