Skip to main content

Terapia CAR-T w szpiczaku plazmocytowym

Terapia CAR-T, czyli za pomocą chimerycznego receptora antygenowego, to rodzaj immunoterapii, która jest już stosowana w leczeniu niektórych nowotworów. W ostatnich latach jest ona również badana w szpiczaku plazmocytowym. Zapraszamy do obejrzenia edukacyjnego filmu, w atrakcyjny sposób przybliżającego zagadnienie tej terapii.