Skip to main content

Przegląd terapii komórkowych i genowych – kurs online oferowany przez EHA Campus

W pierwszym kursie programu edukacyjnego Techniki Terapii Genowych, uczestnicy zapoznają się z kluczowymi pojęciami związanymi z terapiami komórkowymi i genowymi, a także rodzajami chorób i zaburzeń, które mogą być leczone z użyciem takich terapii. Opisane zostaną główne metody terapii genowych jak wprowadzanie genów oraz edycja genomu, a także różnice pomiędzy terapiami genowymi podawanymi in vivo oraz ex vivo. Przedstawiony będzie również przegląd terapii komórkowej, wyjaśniający różnicę między terapiami allogenicznymi i autologicznymi.

Kurs obejmuje interaktywne ćwiczenia, jak również pytania przed i po kursie.

Szacowany czas trwania: ok. 20-25 minut

EHA pragnie podziękować dr Bernhardowi Gentnerowi za jego wkład w ten kurs.

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

1.    Zdefiniować terapie komórkowe i genowe.

2.    Rozróżniać terapie polegające na wprowadzaniu genów i edycję genomu.

3.    Zdefiniować somatyczne terapie genowe in vivo oraz ex vivo.

4.    Porównać autologiczną vs. allogeniczną terapię komórkową.

Kurs ten jest jednym z trzech w programie EHA dotyczącym technik terapii genowej. Pełny Program EHA dotyczący Technik Terapii Genowej dostępny jest tutaj: EHA Gene Therapy Techniques Program.

Szkolenie to zostało zaplanowane i opracowane przez EHA, a sfinansowany przez firmę Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, który dokonał przeglądu literatury. EHA nadzorowała merytoryczny wkład i zapewniła recenzje ekspertów, gwarantując naukową precyzję oraz obiektywizm.

Kurs jest dostępny tylko dla członków EHA. Aby uzyskać członkostwo w EHA wystarczy wejść na stronę i założyć konto, a następnie uzyskać członkostwo ehaweb.org. Jako członek EHA można zapisać się na ten kurs i inne szkolenia oferowane w ramach EHA Campus.

Na podstawie: ehacampus.ehaweb.org