Skip to main content

Pierwszy pacjent odzyskał słuch dzięki terapii genowej – pozytywne dane z badania klinicznego AK-OTOF-101

Spółka Akouos ogłosiła pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego fazy 1/2 AK-OTOF-101. W badaniu udowodniono przywrócenie słuchu w ciągu 30 dni od podania AK- OTOF pierwszemu uczestnikowi z wrodzonym genetycznym głębokim ubytkiem słuchu. Szczegółowe wyniki, w tym wstępne dane drugiego uczestnika, który otrzymał terapię genową, zostaną zaprezentowane podczas sympozjum Association for Research in Otolaryngology (ARO) pod koniec 2024 roku.

Pierwszym uczestnikiem badania, któremu podano AK-OTOF,  był 11-letni pacjent z głębokim ubytkiem słuchu od urodzenia. W ciągu 30 dni od podania AK-OTOF zaobserwowano przywrócenie słuchu na wszystkich testowanych częstotliwościach, osiągając progi od 65 do 20 dB HL oraz na niektórych częstotliwościach w normalnym zakresie słyszenia. Zarówno postępowanie chirurgiczne, jak i leczenie eksperymentalne były dobrze tolerowane i nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych.

„Terapia genowa ubytku słuchu to coś, nad czym lekarze i naukowcy na całym świecie pracują od ponad 20 lat” – powiedział profesor John Germiller, specjalista chirurgii, dyrektor ds. badań klinicznych na oddziale otolaryngologii Szpitala Dziecięcego w Filadelfii i główny badacz badania klinicznego AK-OTOF-101. -„Te wstępne wyniki pokazują, że może zadziałać skuteczniej, niż wielu [lekarzy] sądziło, że będzie to kiedykolwiek możliwe”.

Ubytek słuchu jest najczęstszym schorzeniem dotykającym narządów zmysłów. W związku z brakiem zatwierdzonych metod leczenia farmakologicznego przywracającego słuch, dysfunkcja ta  stanowi znaczący obszar niezaspokojonych potrzeb w medycynie. Wiele przypadków ubytku słuchu jest związanych z wadą genetyczną, która powoduje brak lub dysfunkcję białek potrzebnych do prawidłowego działania narządu słuchu.  W wielu z tych przypadków – tak jak u około 200 000 osób na świecie cierpiących na ubytek słuchu związany z brakiem otoferliny (OTOF) – dostarczenie zdrowej wersji genu do komórki docelowej w uchu wewnętrznym może przywrócić lub poprawić funkcję odbierania bodźców słuchowych. Ubytek słuchu wywołany OTOF jest pierwszą monogenową formą ubytku słuchu badaną w ramach badania klinicznego dotyczącego terapii genowej.

AK-OTOF (AAVAnc80-hOTOF) to terapia genowa oparta na podwójnym wektorze wirusowym związanym z adenowirusem (adeno-associated virus, AAV), zaprojektowana w celu przywrócenia funkcji słuchowej poprzez transfer genów i trwałą ekspresję prawidłowego, funkcjonalnego białka OTOF do wewnętrznych komórek słuchowych ślimaka.  W badaniu AK-OTOF-101 kwalifikującym się uczestnikom podaje się pojedynczo, jednostronnie doślimakowo AK-OTOF, a przywrócenie słuchu ocenia się za pomocą audiometrii behawioralnej i słuchowej odpowiedzi pnia mózgu (auditory brainstem response, ABR), klinicznie akceptowanej i obiektywnej miary wrażliwości słuchu. Uczestnicy kohorty 1 otrzymują AK-OTOF w dawce 4.1 x 1011 wektorów genomowych.

„Dzieci z ubytkiem słuchu związanym z OTOF często rodzą się z głębokim ubytkiem słuchu, jednak tylko niewielka ich część została poddana badaniom genetycznym w celu postawienia ostatecznej diagnozy” – powiedział dr Oliver Haag, otolaryngolog dziecięcy, ordynator otolaryngologii w szpitalu Sant Joan de Deu w Barcelonie. -„Badanie kliniczne AK-OTOF-101 i badanie AK-OTOF-NHS-002 pokazują siłę międzynarodowej współpracy w opracowywaniu nowych leków na rzadkie choroby genetyczne. To satysfakcjonujące, że ten wspólny wysiłek przyniósł korzyści pierwszemu uczestnikowi, który otrzymał AK-OTOF.”

​ „Jesteśmy wdzięczni uczestnikom, ich rodzinom, badaczom i innym współpracownikom, którzy pracują z nami nad tym pionierskim badaniem” – powiedział dr Emmanuel Simons, dyrektor generalny Akouos i starszy wiceprezes ds. terapii genowej w firmie Lilly. -„Te wstępne wyniki podkreślają potencjalny wpływ, jaki leki genetyczne mogą mieć na osoby z ubytkiem słuchu spowodowanym związanym z OTOF, i podkreślają naszą misję, jaką jest udostępnianie wszystkim możliwości odzyskania słuchu”.

AK-OTOF otrzymało od FDA oznaczenie leku sierocego i rzadkiej choroby pediatrycznej oraz pozytywną opinię w sprawie wydania oznaczenia leku sierocego przez EMA.

Na podstawie: Investor Lilly Positive Phase 1/2 Clinical Trial Data for an Investigational Gene Therapy for Genetic Hearing Loss to be Presented at the Association for Research in Otolaryngology 2024 MidWinter Meeting January 23, 2024