Skip to main content

Lista Stu 2023 Pulsu Medycyny została ogłoszona

4 marca Puls Medycyny ogłosił Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w roku 2023. 

W dziedzinie „System Ochrony Zdrowia” wyróżniona została m.in. na miejscu 50prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk, specjalista neurologii i neurologii dziecięcej; kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM (klinika należy do Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzadkich Nerwowo-Mięśniowych, ERN EURO NMD); wiceprzewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich powołanej przez ministra zdrowia oraz przewodnicząca rady naukowej Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie” powołanej przez ministra zdrowia; wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, członek Panelu Ekspertów ds. Chorób Nerwowo-Mięśniowych Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego (EAN).

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Źródło: pulsmedycyny.pl