Skip to main content

Czy jednokrotne podanie terapii genowej VERVE-101 może pomóc zmniejszyć poziom złego cholesterolu na stałe?

Pierwszy ochotnik z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią uwarunkowaną genetycznie (HeFH) przyjął terapię genową VERVE-101, która trwale wyłączyła w wątrobie gen PCSK9, co obniżyło poziom cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C). Jeżeli efekty okażą się bezpieczne i trwałe, może to oznaczać nową erę w leczeniu hipercholesterolemii.

29 lipca 2022 r. przedstawiciele firmy Verve Therapeutics ogłosili przełomowy sukces w leczeniu HeFH. Pierwszy pacjent otrzymał terapię genową VERVE-101 w ramach badania klinicznego fazy 1b, heart-1. Badanie kliniczne fazy 1b, heart-1 obejmuje pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną w Nowej Zelandii.

Firma Verve Therapeutics zrealizowała globalną strategię regulacyjną VERVE-101 z potencjalnymi pozwoleniami na przeprowadzenie badań klinicznych w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie 2022 r. Globalne badanie kliniczne heart-1 oceniło terapię VERVE-101 jako możliwą opcję terapeutyczną dla pacjentów z HeFH związaną z zagrażającą życiu chorobą sercowo-naczyniową o etiologii miażdżycowej (ASCVD).

VERVE-101 jest nowatorskim i wciąż badanym lekiem do edycji genów opracowanym przez Verve Therapeutics. Lek został zaprojektowany tak, aby podany jednokrotne, trwale wyłączył gen PCSK9 w wątrobie, który odpowiada za wysoki poziom LDL-C powodującego wystąpienie hipercholesterolemii. Celem wyłączenia genu jest obniżenie LDL-C już po jednokrotnym podaniu leku w iniekcji dożylnej.

VERVE-101 to pierwszy w swojej klasie lek do edycji genów, który został przez nas zaprojektowany w celu dokonania pojedynczej zmiany w kodzie DNA wątroby, aby trwale wyłączyć powodujący chorobę gen. Pierwsze badanie takiej terapii z udziałem człowieka stanowi znaczące osiągnięcie naszego zespołu w dziedzinie edycji genów – powiedział dr Sekar Kathiresan, współzałożyciel i główny dyrektor wykonawczy firmy Verve. – Dane z badań przedklinicznych sugerują, że VERVE-101 ma potencjał, aby zaoferować ludziom z HeFH nową opcję terapeutyczną zmieniając tradycyjny model przewlekłej opieki nad pacjentem w pojedynczy zabieg działający przez resztę życia – podsumował dr Kathiresan.

Przewodnim celem naszych badań nad terapią genową VERVE-101 jest dostarczenie nowej opcji milionom ludzi z ASCVD na całym świecie, a włączanie ochotników do badania fazy 1 z pierwszym wskazaniem czyli HeFH, jest kluczowym punktem w osiągnięciu tego celu – powiedział dr Andrew Bellinger, główny asystent naukowy Verve Therapeutics. – Przy obecnym standardzie leczenia HeFH, mniej niż 20% pacjentów osiąga poziomy docelowe LDL-C z powodu ograniczeń modelu opieki przewlekłej, który wymaga rygorystycznego przestrzegania zaleceń przez pacjentów, regularnego dostępu do opieki zdrowotnej i rozbudowanej infrastruktury opieki zdrowotnej. VERVE-101 ma potencjał, aby zmienić sposób opieki nad chorobami układu krążenia poprzez obniżenie poziomu LDL-C i utrzymywanie się tego stanu jak najdłuższy czas po jednokrotnym podaniu leku.

W rozpoczętym już badaniu heart-1 badacze rekrutują pacjentów, aby przeprowadzić podobną procedurę na grupie 40 pacjentów z HeFH oraz z rozpoznaną ASCVD. Badanie ma dokładniej sprawdzić bezpieczeństwo i tolerancję podawania terapii VERVE-101. Planowane są dodatkowe analizy dotyczące farmakokinetyki leku, redukcji stężenia LDL-C oraz białka PCSK8 we krwi. Aktualne dane kliniczne dotyczące badania heart-1 obejmujące parametry bezpieczeństwa, poziom PCSK9 oraz poziom LDL-C we krwi są spodziewane w 2023 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov.

O terapii genowej VERVE-101

VERVE-101 składa się z mRNA (ang. messenger RNA) (Beam Therapeutics Inc.) i zoptymalizowanego gRNA (ang. guide RNA) skierowanego na gen PCSK9, zapakowanego w zaprojektowaną nanocząstkę lipidową. Poprzez wprowadzenie pojedynczej zmiany adeniny (A) na guaninę (G) w sekwencji genetycznej DNA w obrębie genu PCSK9, VERVE-101 ma na celu inaktywację docelowego genu. Wykazano, że inaktywacja genu PCSK9 zwiększa ekspresję receptorów dla cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości LDLR (ang. low density lipoprotein receptor), co prowadzi do obniżenia poziomu LDL-C, zmniejszając tym samym ryzyko ASCVD.

O firmie Verve Therapeutics

Verve Therapeutics, Inc. (Nasdaq: VERV) jest firmą produkującą leki wykorzystujące technologie inżynierii genetycznej, która jest pionierem w nowym podejściu do leczenia chorób układu krążenia, potencjalnie zmieniając leczenie z profilu przewlekłego na leki edytujące geny po jednorazowym podaniu. Dwa pierwsze programy firmy są ukierunkowane na geny PCSK9 i ANGPTL3, które zostały szeroko zatwierdzone jako cele do obniżenia poziomu lipidów we krwi, takich jak cholesterol lipoproteinowy o niskiej gęstości (LDL-C), który stanowi podstawową przyczynę chorób sercowo-naczyniowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.VerveTx.com.

Na podstawie:

  1. Verve Therapeutics Doses First Human with an Investigational In Vivo Base Editing Medicine, VERVE-101, as a Potential Treatment for Heterozygous Familial Hypercholesterolemia
  2. Our Pipeline – Verve Therapeutics