Skip to main content

Cotygodniowa terapia: pozytywne dane z badania fazy I/II badanej terapii genowej HIV

Wyleczenie zakażenia wirusem HIV-1 staje się coraz bardziej realne w miarę postępów w badaniach nad terapią genową i coraz większej liczby testów otwierających badania nad potencjalnymi nowymi metodami leczenia. Jednym z takich podejść wśród liderów opracowujących nową terapię w leczeniu HIV-1 jest EBT-101 firmy Excision BioTherapeutics.

Podczas 30. dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Terapii Genowej i Komórkowej, który odbył się w dniach 24-27 października 2023 r. w Belgii, firma Excision BioTherapeutics przedstawiła pozytywne dane dotyczące bezpieczeństwa pierwszej kohorty dawek w swoim pierwszym badaniu fazy I/II na ludziach EBT-101.

EBT-101 jest terapią in vivo opartą na edycji genów CRISPR, zaprojektowaną do leczenia zakażenia wirusem HIV-1 poprzez celowanie w latentnie zintegrowane, czyli „uśpione” wirusowe DNA wywodzące się z wirusa. Terapia ta wykorzystuje wektor AAV do dostarczania nukleazy CRISPR i dwóch gRNA. System CRISPR/Cas9 wykorzystujący ten sam mechanizm edycji genów został zatwierdzony wcześniej przez FDA odnośnie terapii exagamglogene autotemcel, czyli exa-cel (Casgevy, Vertex Pharmaceuticals CRISPR Therapeutics).

W badaniach przedklinicznych terapia EBT-101 wykazała zdolność do celowania w różne miejsca w genomie HIV, powodując usunięcie znacznych części wirusowego DNA wywodzącego się HIV, skutecznie uniemożliwiając replikację cząsteczek wirusa HIV.

William Kennedy, wiceprezes ds. rozwoju klinicznego w firmie Excision, skomentował: „Ustalenie bezpieczeństwa i biodystrybucji EBT-101 jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w programie klinicznym. Leczenie EBT-101 nie spowodowało żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych ani toksyczności ograniczających dawkę u pierwszych trzech uczestników, a wszystkie zgłoszone zdarzenia niepożądane były łagodne i odwracalne. Firma Excision była również w stanie wykazać pozytywną biodystrybucję kandydata na produkt przy tym poziomie dawki. Te wstępne obserwacje dostarczają ważnych danych klinicznych, które wspierają przejście badania EBT-101-001 do następnej kohorty dawkowania”.

Firma Excision zajmuje się opracowywaniem leczniczych terapii opartych na CRISPR dla osób z chorobami zakaźnymi.

Na podstawie:
1.MEGAN GIBONEY Cell therapy weekly: Positive data from Phase I/II trial of investigational gene therapy for HIV 26 OCT 2023
2.Victoria Johnson Excision Bio Seeks to Suppress HIV Replication With CRISPR Gene Therapy December 23, 2023