Skip to main content

Terapia CAR-T w nowotworach hematologicznych

Terapia CAR-T to jedna z najbardziej przełomowych form terapii w hematoonkologii zwłaszcza dla pacjentów, którzy bezskutecznie wykorzystali już inne możliwości leczenia lub kiedy nie ma możliwości przeprowadzenia transplantacji komórek krwiotwórczych z uwagi na zaawansowane stadium nowotworu.

Zarejestrowane terapie CAR-T (FDA/EMA) w hematoonkologii

2017r. Kymirah (tisagenlecleucel) na podstawie badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność: ELIANA, JULIET.

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia – ALL), oporna i nawrotowa u dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia.
 • DLBCL oporny, nawrotowy u dorosłych.

2017r. Yescarta (axicabtagene ciloleucel) na podstawie badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność: ZUMA-1, ZUMA-5.

 • Rozlany chłoniak z dużych komórek B (diffuse large B cel lymphoma – DLBCL), oporny nawrotowy po 2 lub więcej liniach terapii.
 • Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B (primary mediastinal B-cell lymphoma – PMBCL).
 • DLBCL jako transformacja z chłoniaka grudkowego (follicular lymphoma   -FL).
 • FL  oporny/nawrotowy, po 2 lub więcej liniach terapii.

2020r. Tecartus (brexucabtagene autoleucel) na podstawie badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność: ZUMA-2.

 • Chłoniak z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma – MCL) oporny i nawrotowy po leczeniu antracyklinami i inhibitorami kinazy tyrozynowej Brutona (BTKi).

2021r. Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) na podstawie badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność TRANSCEND 001.

 • DLBCL.
 • PMBCL.
 • Chłoniak z komórek B o wysokim stopnia złośliwości  (high grade B cel lymphoma –HGL).
 • FL stopień 3B , trudny do leczenia.

2021. Abecma (idecabtagene vicleucel), na podstawie badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność: KarMMa.

 • Szpiczak plazmocytowy (multiple myeloma – MM) oporny nawrotowy po 3 lub więcej liniach terapii obejmującej leki immunomodulujące (immunomodulatory drug -IMID).  PI, przeciwciała mokolonalne (monoclonal antibodies – MoABs) anty-CD38.

Literatura: https://www.fda.gov/ Aktualizacja na dzień 22.06.2022