Skip to main content

AstraZeneca i Sernova łączą siły w badaniach nad terapiami komórkowymi w cukrzycy insulinozależnej, niedoczynności tarczycy i hemofilii A

W dniu 03.05.2023 r. firma Sernova jako lider w dziedzinie terapii komórkowych, ogłosiła nawiązanie przedklinicznej współpracy badawczej z firmą AstraZeneca. Celem współpracy jest ocena wykorzystania systemu Cell Pouch Sernova w połączeniu z nowymi komórkami terapeutycznymi AstraZeneca.

„Sernova opracowała nowatorskie podejście do terapii komórkowej, której celem jest potencjalne leczenie cukrzycy insulinozależnej, niedoczynności tarczycy i hemofilii A” – powiedział dr Philip Toleikis, prezes i dyrektor generalny Sernova.

System Cell Pouch składa się z wszczepialnego urządzenia medycznego, wykonanego z materiałów, które zostały użyte w innych zatwierdzonych urządzeniach do implantacji, zaprojektowanych w celu zapewnienia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wzrostu przeszczepionych komórek.

Istnieje wiele innych zaburzeń, które są spowodowane nieprawidłowo niskim poziomem określonych białek. Przykładem takich chorób jest między innymi cukrzyca typu 1, która jest chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się przewlekłym niedoborem insuliny, hormonu ważnego dla regulacji poziomu cukru we krwi.

Jedną z potencjalnych strategii leczenia tego typu zaburzeń jest terapia komórkowa. Ogólna idea polega na tym, że komórki mogłyby zostać zmodyfikowane w laboratorium w celu wytworzenia wysokiego poziomu brakującego białka, a następnie przeszczepione pacjentowi, gdzie mogą stale wytwarzać białko, aby przywrócić jego poziom.

To właśnie etap przeszczepu stanowi jednak istotną przeszkodę w rozwoju terapii komórkowych, ponieważ nowo przeszczepione komórki napotykają wiele ograniczeń. Przeszczepione komórki początkowo nie mają dostępu do naczyń krwionośnych, które dostarczają im składników odżywczych i mogą zostać rozpoznane jako nieprawidłowe i zniszczone przez komórki odpornościowe gospodarza.

„Wszczepiając funkcjonalne komórki terapeutyczne do wszczepionej torebki o nazwie Cell Pouch, która naturalnie tworzy naczynia z otaczających tkankami, tworzymy środowisko do produkcji i uwalniania brakujących lub niedostatecznie wyrażonych hormonów i białek. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą AstraZeneca w zakresie przedklinicznej oceny jej różnych zastrzeżonych jeszcze komórek terapeutycznych w połączeniu z naszą torebką Cell Pouch”.

AstraZeneca bada wykorzystanie systemu Cell Pouch firmy Sernova jako potencjalnego systemu do integracji z rozwojem kolejnych innowacyjnych terapii komórkowych dla różnych wskazań. Zgodnie z warunkami współpracy, AstraZeneca będzie prowadzić i całkowicie finansować rozwój technologii komórkowych i działań przedklinicznych we współpracy z Sernova. Prace odkrywcze są finansowane i prowadzone w AstraZeneca. Wyniki badań

przedklinicznych określą wykonalność potencjalnych zastosowań terapeutycznych i późniejszych działań związanych z rozwojem produktów między obiema firmami.

O firmie Sernova i systemie Cell Pouch

Sernova jest firmą biotechnologiczną, która opracowuje technologie komórek terapeutycznych w leczeniu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy insulinozależnej, chorób tarczycy i chorób krwi, w tym hemofilii A. Sernova koncentruje się obecnie na opracowaniu „funkcjonalnego leku” na cukrzycę insulinozależną za pomocą swojego głównego systemu czyli Cell Pouch System.

System ten stanowi nowatorskie, wszczepialne urządzenie medyczne do którego wszczepia się komórki terapeutyczne. Po wszczepieniu, Cell Pouch tworzy naturalne unaczynione środowisko tkankowe w organizmie niezbędne do długoterminowego przeżycia i funkcjonowania komórek terapeutycznych, uwalniających niezbędne czynniki, których brak lub niedobór występuje u pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi.

System Cell Pouch firmy Sernova wykazał swój potencjał jako „funkcjonalne lekarstwo” dla osób z cukrzycą typu 1 w trwającym badaniu klinicznym fazy 1/2 na Uniwersytecie w Chicago.

Sernova rozwija również zastrzeżoną technologię we współpracy z Uniwersytetem w Miami, której celem jest ochrona komórek terapeutycznych przed atakiem ze strony układu odpornościowego w celu wyeliminowania potrzeby przewlekłej, ogólnoustrojowej immunosupresji po terapii.

W maju 2022 r. Sernova i Evotec zawarły globalne partnerstwo strategiczne w celu opracowania gotowej do implantacji terapii zastępczej wysepek trzustki opartej na iPSC (indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych). Partnerstwo to zapewnia Sernova potencjalnie nieograniczone dostawy komórek produkujących insulinę do leczenia milionów pacjentów z cukrzycą insulinozależną (typu 1 i typu 2).

Sernova kontynuuje prace nad kolejnymi programami rozwojowymi, które wykorzystują system Cell Pouch, czyli nad terapią komórkową w przypadku niedoczynności tarczycy wynikającej z usunięcia tarczycy oraz lentiwirusową terapią genową czynnika VIII ex vivo w leczeniu hemofilii A.

Na podstawie: https://www.biospace.com/article/releases/sernova-announces-research-collaboration-with-astrazeneca-to-evaluate-novel-potential-therapeutic-cell-applications/